Motrenje Istaknuto
   
 

  1. Proljeće, Baranja, Kovačić
  2. Proljeće, Ivo, Dervišaga
  3. Proljeće, N.selo,Dado
  4. Proljeće, Papuk , Danijel
  5. Proljeće, Papuk,Ivica
  6. Proljeće, Požega, Damir
  7. Proljeće, Požega, Darko
  8. Proljeće, Robi, Daranovci
  9. Proljeće, Tomislav, Skenderovci
  10. Proljeće, Zagreb, Saša
  11. Proljeće,Požega,Rajič
  12. Tihe paše, Bratulji, Tomo


1. Proljeće, Baranja, Kovačić
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 44,10 kg 25,7 °C N/A N/A  
  7 h 42,50 kg 17,0 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 44,10 kg 23,5 °C N/A N/A  
  12 h 44,50 kg 29,6 °C N/A N/A  
  7 h 41,90 kg 16,5 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 43,30 kg 21,8 °C N/A N/A  
  12 h 44,20 kg 30,7 °C N/A N/A  
  7 h 37,60 kg 14,8 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 39,00 kg 20,1 °C N/A N/A  
  12 h 39,70 kg 26,3 °C N/A N/A  
  7 h 37,20 kg 13,3 °C N/A N/A  
20.04.2018 21 h 38,60 kg 18,5 °C N/A N/A  
  12 h 39,40 kg 26,1 °C N/A N/A  
  7 h 37,40 kg 15,5 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 38,50 kg 20,6 °C N/A N/A  
  12 h 38,80 kg 26,2 °C N/A N/A  
  7 h 36,50 kg 13,6 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 37,80 kg 19,1 °C N/A N/A  
  12 h 37,80 kg 22,3 °C N/A N/A  
  7 h 36,50 kg 14,3 °C N/A N/A  
Proljeće, Baranja, Kovačić, cjeloviti prikaz
 
2. Proljeće, Ivo, Dervišaga
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 64,90 kg 20,3 °C N/A N/A  
  7 h 61,30 kg 11,4 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 66,10 kg 22,5 °C N/A N/A  
  12 h 64,30 kg 22,3 °C N/A N/A  
  7 h 59,40 kg 10,3 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 64,40 kg 21,9 °C N/A N/A  
  12 h 61,30 kg 19,1 °C N/A N/A  
  7 h 56,50 kg 7,1 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 61,70 kg 19,0 °C N/A N/A  
  12 h 59,60 kg 18,1 °C N/A N/A  
  7 h 55,30 kg 7,2 °C N/A N/A  
20.04.2018 21 h 60,20 kg 18,5 °C N/A N/A  
  12 h 59,10 kg 19,5 °C N/A N/A  
  7 h 54,80 kg 9,0 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 59,40 kg 19,3 °C N/A N/A +3.LR
  12 h 49,90 kg 18,6 °C N/A N/A +3.LR
  7 h 45,90 kg 8,8 °C N/A N/A +3.LR
18.04.2018 21 h 49,80 kg 17,7 °C N/A N/A  
  12 h 48,90 kg 17,6 °C N/A N/A  
  7 h 47,30 kg 12,9 °C N/A N/A  
Proljeće, Ivo, Dervišaga, cjeloviti prikaz
 
3. Proljeće, N.selo,Dado
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 52,40 kg 22,8 °C N/A N/A  
  7 h 52,50 kg 13,5 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 52,00 kg 5,8 °C N/A N/A  
  12 h 52,20 kg 25,4 °C N/A N/A  
  7 h 52,30 kg 11,1 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 52,50 kg 21,6 °C N/A N/A  
  12 h 51,90 kg 22,8 °C N/A N/A  
  7 h 52,00 kg 7,3 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 52,30 kg 18,6 °C N/A N/A  
  12 h 51,90 kg 21,7 °C N/A N/A  
  7 h 52,00 kg 6,3 °C N/A N/A  
20.04.2018 21 h 52,30 kg 19,0 °C N/A N/A  
  12 h 52,00 kg 22,4 °C N/A N/A  
  7 h 52,30 kg 11,8 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 52,30 kg 19,0 °C N/A N/A  
  12 h 52,10 kg 21,5 °C N/A N/A  
  7 h 52,20 kg 8,6 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 52,30 kg 16,5 °C N/A N/A  
  12 h 52,30 kg 17,6 °C N/A N/A  
  7 h 52,50 kg 12,0 °C N/A N/A  
Proljeće, N.selo,Dado, cjeloviti prikaz
 
4. Proljeće, Papuk , Danijel
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 21,30 kg 23,0 °C N/A N/A  
  7 h 21,10 kg 17,8 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 21,50 kg 25,1 °C N/A N/A  
  12 h 21,10 kg 24,7 °C N/A N/A  
  7 h 20,70 kg 17,6 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 21,10 kg 24,2 °C N/A N/A  
  12 h 20,70 kg 23,3 °C N/A N/A  
  7 h 18,30 kg 13,3 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 18,70 kg 21,2 °C N/A N/A  
  12 h 18,30 kg 20,2 °C N/A N/A  
  7 h 18,10 kg 12,1 °C N/A N/A  
20.04.2018 21 h 18,50 kg 20,0 °C N/A N/A  
  12 h 18,40 kg 21,6 °C N/A N/A  
  7 h 18,20 kg 16,0 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 18,40 kg 20,9 °C N/A N/A  
  12 h 18,10 kg 20,8 °C N/A N/A  
  7 h 17,90 kg 13,2 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 18,10 kg 17,3 °C N/A N/A  
  12 h 17,90 kg 17,0 °C N/A N/A  
  7 h 17,90 kg 13,1 °C N/A N/A  
Proljeće, Papuk , Danijel, cjeloviti prikaz
 
5. Proljeće, Papuk,Ivica
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 10 h 17,50 kg 20,5 °C N/A N/A  
  7 h 35,30 kg 16,1 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 34,70 kg 28,1 °C N/A N/A  
  12 h 33,00 kg 23,5 °C N/A N/A  
  7 h 32,40 kg 14,5 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 32,10 kg 27,8 °C N/A N/A  
  12 h 30,90 kg 20,8 °C N/A N/A  
  7 h 29,90 kg 10,8 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 29,90 kg 26,1 °C N/A N/A  
  12 h 29,10 kg 18,9 °C N/A N/A  
  7 h 2,30 kg 9,6 °C N/A N/A  
20.04.2018 21 h 1,90 kg 22,7 °C N/A N/A  
  12 h 2,00 kg 22,6 °C N/A N/A  
  10 h 17,50 kg 20,2 °C N/A N/A  
  7 h 28,40 kg 16,6 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 27,70 kg 23,6 °C N/A N/A  
  12 h 27,90 kg 19,8 °C N/A N/A  
  7 h 28,20 kg 13,1 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 27,20 kg 20,6 °C N/A N/A  
  12 h 27,80 kg 17,6 °C N/A N/A  
Proljeće, Papuk,Ivica, cjeloviti prikaz
 
6. Proljeće, Požega, Damir
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 55,70 kg 19,8 °C N/A N/A  
  7 h 56,10 kg 12,4 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 55,90 kg 22,2 °C N/A N/A  
  12 h 54,00 kg 19,8 °C N/A N/A  
  7 h 54,40 kg 10,9 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 54,30 kg 21,2 °C N/A N/A  
  12 h 52,30 kg 17,7 °C N/A N/A  
  7 h 53,00 kg 7,6 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 52,60 kg 19,1 °C N/A N/A  
  12 h 51,10 kg 16,5 °C N/A N/A  
  7 h 51,70 kg 7,6 °C N/A N/A  
20.04.2018 21 h 51,30 kg 18,8 °C N/A N/A  
  12 h 50,10 kg 18,6 °C N/A N/A  
  7 h 50,70 kg 10,5 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 50,40 kg 19,3 °C N/A N/A  
  12 h 49,30 kg 17,6 °C N/A N/A  
  7 h 49,80 kg 9,1 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 49,60 kg 17,0 °C N/A N/A  
  12 h 49,00 kg 17,1 °C N/A N/A  
  7 h 49,50 kg 12,7 °C N/A N/A  
Proljeće, Požega, Damir, cjeloviti prikaz
 
7. Proljeće, Požega, Darko
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 37,60 kg 23,8 °C N/A N/A  
  7 h 38,30 kg 13,5 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 38,00 kg 24,0 °C N/A N/A  
  12 h 36,40 kg 25,4 °C N/A N/A  
  7 h 37,20 kg 11,7 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 36,80 kg 23,3 °C N/A N/A  
  12 h 35,40 kg 23,2 °C N/A N/A  
  7 h 36,40 kg 7,8 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 35,80 kg 21,8 °C N/A N/A  
  12 h 34,60 kg 22,0 °C N/A N/A  
  7 h 35,70 kg 7,5 °C N/A N/A  
20.04.2018 21 h 35,10 kg 22,0 °C N/A N/A  
  12 h 34,30 kg 23,6 °C N/A N/A  
  7 h 35,10 kg 11,0 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 34,70 kg 22,1 °C N/A N/A  
  12 h 32,40 kg 22,3 °C N/A N/A  
  7 h 33,40 kg 9,4 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 32,90 kg 19,6 °C N/A N/A  
  12 h 32,50 kg 19,0 °C N/A N/A  
  7 h 33,10 kg 13,5 °C N/A N/A  
Proljeće, Požega, Darko, cjeloviti prikaz
 
8. Proljeće, Robi, Daranovci
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 45,30 kg 20,7 °C N/A N/A  
  7 h 46,40 kg 12,6 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 45,10 kg 22,2 °C N/A N/A  
  12 h 44,70 kg 21,5 °C N/A N/A  
  7 h 46,20 kg 10,7 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 44,70 kg 22,4 °C N/A N/A  
  12 h 44,50 kg 19,7 °C N/A N/A  
  7 h 46,30 kg 7,6 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 44,60 kg 20,0 °C N/A N/A  
  12 h 44,50 kg 17,7 °C N/A N/A  
  7 h 46,30 kg 6,9 °C N/A N/A  
20.04.2018 21 h 44,50 kg 19,9 °C N/A N/A  
  12 h 44,10 kg 19,5 °C N/A N/A  
  7 h 45,50 kg 11,0 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 44,30 kg 20,1 °C N/A N/A  
  12 h 43,80 kg 18,5 °C N/A N/A  
  7 h 45,30 kg 8,8 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 44,10 kg 17,8 °C N/A N/A  
  12 h 43,90 kg 16,3 °C N/A N/A  
  7 h 44,70 kg 12,8 °C N/A N/A  
Proljeće, Robi, Daranovci, cjeloviti prikaz
 
9. Proljeće, Tomislav, Skenderovci
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 56,50 kg 21,5 °C N/A N/A  
  7 h 57,50 kg 13,5 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 57,20 kg 22,2 °C N/A N/A  
  12 h 55,10 kg 22,4 °C N/A N/A  
  7 h 55,80 kg 11,3 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 55,70 kg 22,1 °C N/A N/A  
  12 h 53,80 kg 20,1 °C N/A N/A  
  7 h 54,80 kg 7,6 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 54,60 kg 19,6 °C N/A N/A +3.N
  12 h 46,60 kg 18,3 °C N/A N/A +3.N
  7 h 47,40 kg 7,0 °C N/A N/A +3.N
20.04.2018 21 h 47,60 kg 20,0 °C N/A N/A  
  12 h 45,40 kg 20,0 °C N/A N/A  
  7 h 46,10 kg 12,1 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 45,80 kg 20,2 °C N/A N/A  
  12 h 44,10 kg 19,0 °C N/A N/A  
  7 h 43,80 kg 9,2 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 43,90 kg 18,0 °C N/A N/A  
  12 h 44,10 kg 17,5 °C N/A N/A  
  7 h 45,10 kg 13,6 °C N/A N/A  
Proljeće, Tomislav, Skenderovci, cjeloviti prikaz
 
10. Proljeće, Zagreb, Saša
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 0,00 kg 19,8 °C N/A N/A  
  7 h 0,00 kg 15,0 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 0,00 kg 22,2 °C N/A N/A  
  12 h 0,00 kg 19,8 °C N/A N/A  
  7 h 0,00 kg 16,0 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 0,00 kg 21,2 °C N/A N/A  
  12 h 0,00 kg 17,0 °C N/A N/A  
  7 h 0,00 kg 11,3 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 0,00 kg 20,0 °C N/A N/A  
  12 h 0,00 kg 18,3 °C N/A N/A  
  7 h 0,00 kg 11,9 °C N/A N/A  
20.04.2018 21 h 0,00 kg 20,5 °C N/A N/A  
  12 h 0,00 kg 16,9 °C N/A N/A  
  7 h 0,00 kg 14,3 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 0,00 kg 17,0 °C N/A N/A  
  12 h 0,00 kg 15,5 °C N/A N/A  
  7 h 0,00 kg 10,1 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 0,00 kg 20,8 °C N/A N/A  
  12 h 0,00 kg 17,0 °C N/A N/A  
  7 h 0,00 kg 14,3 °C N/A N/A  
Proljeće, Zagreb, Saša, cjeloviti prikaz
 
11. Proljeće,Požega,Rajič
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
24.04.2018 12 h 37,90 kg 25,3 °C N/A N/A  
  7 h 37,90 kg 17,1 °C N/A N/A  
23.04.2018 21 h 37,90 kg 25,8 °C N/A N/A  
  12 h 36,60 kg 26,3 °C N/A N/A  
  7 h 36,80 kg 16,0 °C N/A N/A  
22.04.2018 21 h 36,70 kg 26,1 °C N/A N/A  
  12 h 35,60 kg 25,1 °C N/A N/A  
  7 h 36,10 kg 12,7 °C N/A N/A  
21.04.2018 21 h 36,00 kg 22,7 °C N/A N/A +LR
  12 h 23,90 kg 24,0 °C N/A N/A +LR
  7 h 12,90 kg 12,0 °C N/A N/A +LR
20.04.2018 21 h 18,10 kg 23,7 °C N/A N/A  
  12 h 34,30 kg 23,6 °C N/A N/A  
  7 h 31,50 kg 17,3 °C N/A N/A  
19.04.2018 21 h 32,90 kg 25,4 °C N/A N/A  
  12 h 34,10 kg 21,6 °C N/A N/A  
  7 h 31,20 kg 13,6 °C N/A N/A  
18.04.2018 21 h 31,40 kg 22,0 °C N/A N/A  
  12 h 33,20 kg 20,1 °C N/A N/A  
  7 h 31,70 kg 17,2 °C N/A N/A  
Proljeće,Požega,Rajič, cjeloviti prikaz
 
12. Tihe paše, Bratulji, Tomo
Datum Vrijeme Temperatura Padaline
mm/m2
Vlažnost Napomena
30.08.2017 12 h 4,50 kg 21,7 °C N/A N/A  
  7 h 4,40 kg 21,5 °C N/A N/A  
29.08.2017 21 h 4,70 kg 22,3 °C N/A N/A  
  12 h 4,50 kg 22,2 °C N/A N/A  
  7 h 4,60 kg 22,3 °C N/A N/A  
28.08.2017 21 h 4,70 kg 22,5 °C N/A N/A  
  12 h 4,80 kg 22,3 °C N/A N/A  
  7 h 4,70 kg 22,4 °C N/A N/A  
27.08.2017 21 h 4,80 kg 22,5 °C N/A N/A  
  12 h 4,50 kg 22,1 °C N/A N/A  
22.08.2017 21 h 16,10 kg 21,1 °C N/A N/A  
  12 h 3,40 kg 20,8 °C N/A N/A  
21.08.2017 21 h 3,50 kg 21,5 °C N/A N/A  
  12 h 3,40 kg 21,3 °C N/A N/A  
  7 h 3,40 kg 21,3 °C N/A N/A  
20.08.2017 21 h 3,70 kg 22,0 °C N/A N/A  
  12 h 3,70 kg 22,1 °C N/A N/A  
  7 h 3,80 kg 22,4 °C N/A N/A  
19.08.2017 21 h 3,90 kg 22,5 °C N/A N/A  
  12 h 3,70 kg 22,3 °C N/A N/A  
Tihe paše, Bratulji, Tomo, cjeloviti prikaz
 

 
 
Motrenje Sv. Ambrozije
Novosti
RASPORED SELIDBE NA REPICU
13.04.2018
Sutra 14.4.2018. u Obrtničkom je dogovor oko rasporeda za repicu, u 20 sati.

Pročitaj više...


20.svibanj je svjetski dan pčele
07.04.2018
UN je 7.srpnja 2017. donio rezoluciju i pozvao članice da obilježavaju ovaj dan.  

 

Pročitaj više...


EU preporučila oksalnu kiselinu za varou
07.04.2018
Sredstvo VarroMed odobreno je koristiti u EU  Europskoj uniji od 02/02/2017.

Pročitaj više...


Predavanje tvrtke Bayer
15.03.2018
Od tvrtke Bayer primili smo poziv na predavanje 27.3.2018.

Pročitaj više...
članovi
Korisnik:
Lozinka: