12. ŽUPANIJSKO OCJENJIVANJE MEDA - REZULTATI

12. ŽUPANIJSKO OCJENJIVANJE MEDA - REZULTATI

Udruga pčelara Pakrac-Lipik i pčelarska udruga Zlatna dolina iz Požege organizirale su 12. županijsko ocjenjivanje meda s područja Požeško-slavonske županije. Prema objavljenom natječaju na ocjenjivanje je pristiglo 24 uzorka meda. Nakon provedene melisopalinološke (peludne) analize i određivanja fizikalno-kemijskih parametara propisanih za ocjenjivanje meda na razini županije (udio vode, električna provodnost, udio hidroksimetilfurfurala (HMF)) utvrđeno je da svih 24 uzorka meda zadovoljavaju uvjete propisane važećom zakonskom regulativom (Pravilnik o medu NN53/2015; 47/2017; Pravilnik o kakvoći uniflornog meda NN122/09). Analize su obavljene u akreditiranom laboratoriju Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Senzorsko ocjenjivanje meda provedeno je 12.10.2021. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, u kojem su, uz voditeljicu panela izv. prof. dr. sc. Ivanu Flanjak, sudjelovali Milica CvijetićStokanović, dipl. ing., Katarina Gal, dipl. ing., Ariana Penava, mag. nutr., Anita Mindum, mag. med. chem. i Daniela Paulik kao članovi panela. Senzorsko ocjenjivanje provedeno je prema metodi 20 ponderiranih (vaganih) bodova uz korištenje jednog od četiri vrste senzorskih obrazaca ovisno o prirodi uzorka sukladno Pravilniku ocjenjivanja kvalitete meda na natjecanjima u Republici Hrvatskoj.

Ocjenjeni uzorci meda poredani su po postignutim bodovima u skupnu tablicu:

Uzorak Vrsta meda Bodovi Odličje Prezime i ime pčelara

M-4 Medljikovac 19,92 zlato Strmota Josip

M-25 Medljikovac 19,20 zlato Bošković Ivan

M-12 Medljikovac 18,22 zlato Rendić Damir

M-8 Lipov med 18,16 zlato Krajnović Ozren

M-31 Cvjetni med 18,03 zlato Prpić Tomislav

M-3 Medljikovac 18,02 zlato Juraić Dragutin

M-11 Bagremov med 17,56 srebro Rendić Damir

M-7 Bagremov med 17,52 srebro Krajnović Ozren

M-30 Kestenov med 17,18 srebro Rajič Ivica

M-22 Kestenov med 17,14 srebro Targuš Ivica

M-6 Kestenov med 17,08 srebro Krivačić Marko

M-21 Kestenov med 16,74 srebro Kovačević Tomislav

M-9 Lipov med 16,54 srebro Androić Robert

M-10 Lipov med 16,16 srebro Tutić Ksenija

M-27 Cvjetni med 15,98 srebro Karlić Ante

M-13 Cvjetni med 15,58 srebro Brkić Tihomir

M-1 Bagremov med 15,32 bronca Kubalek Marijan

M-2 Bagremov med 15,08 bronca Juraić Dragutin

M-24 Bagremov med 14,86 bronca Bošković Ivan

M-5 Bagremov med 14,84 bronca Krivačić Marko

M-28 Medljikovac 14,54 bronca Rabić Ante

M-29 Kestenov med 14,36 bronca Krpan Marijan

M-23 Cvjetni med 14,28 bronca Pavlešić Ivan

M-26 Bagremov med 13,52 zahvalnica Stanković Daribor

Ukupni pobjednik 12. županijskog ocjenjivanja meda je Strmota Josip – medljikovac (M-4), a pobjednici po kategorijama (minimalno 5 uzoraka meda iste vrste) su Rendić Damir– bagremov med (M-11), Rajič Ivica – kestenov med (M-30) i Strmota Josip – medljikovac (M-4).

U Osijeku, 13. listopad 2021.

izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak