CJENIK VMP ZA 2020.

CJENIK VMP ZA 2020.

C J E N I K

veterinarsko-medicinskih proizvoda za suzbijanje varoe 

 

RB NAZIV ROBE PROIZVOĐAČ CIJENA PAKOVANJE
1 Apiguard gel Laleham Healthcare 187,77 kn 10x50g gela
2 Apiguard gel 3 kg Laleham Healthcare 884,93 kn 3 kg
3 ApiBioxal 35 g Chemicals Laif 81,25 kn vrećica 35 g
4 ApiBioxal 175 g Chemicals Laif 345,00 kn vrećica 175 g
5 ApiBioxal 350 g Chemicals Laif 461,25 kn vrećica 350 g
6 Apitraz Laboratorios Calier 175,15 kn 5x2 trakice
7 Bayvarol Bayer 121,49 kn 5x4 trakice
8 CheckMite Bayer 121,49 kn 5x2 trakice
9 Oxuvar Andermatt Bio Vet 112,85 kn 500 ml otopina
10 Poly Var Yellow Bayer 140,70 kn 5x2 trakice
11 Thymovar Genera 185,44 kn 5x2 trakice
12 VarroMed BeeVital GmbH 195,84 kn 555 ml disperzije
13 Apivar Veto - Pharma 174,03 kn 5x2 trakice
14 Apilife Chemicals Laif 18,63 kn 2 trakice

 

Preporučujemo da narudžbe lijekova predate najkasnije do 26. ožujka 2020. kako bi narudžba bila prema dobavljaču bila realizirana do 01. travnja 2020. do kada je zajamčena isporuka naručene količine od strane dobavljača.