DNEVNIK MOTRENJA - PROLJETNICE

DNEVNIK MOTRENJA - PROLJETNICE

14.travanj 2013. Iako imamo vaga koje su već dulje na pčelinjacima nismo se odlučili započeti dnevnikom motrenja, ponajprije zbog toga što su pčelari prihranjivali pčelce. No, zadnjih je dana krenio solidan unos pa je vrijeme prihrane / dohrane zajednica i nepotrebno. U cvatnji je prvo voće ( trešnja, šljiva) te glog, maslačak i posebice vrba. Unos peludi je pretežito s maslačka, ali nektar je s vrbe pa to vidimo i po prvim dekagramima na porastu težina na vagama. Danas su porasle težine za 0,2 do 0,5 kg. Napokon.

Zbog vlažnog proljeća izrazito je procvala i mrtva kopriva, ali je malo pčele na njoj.

15.travanj 2013. I danas živo na pčelinjacima, a unosi su oko 0,2 - 0,3 kg u plusu. Povoljno vrijeme s tamperaturama i preko 20°C pokrenilo je cvatnju i divlje trešnje i breskve.

16.travanj 2013. Nastavlja se lijepo proljetno vrijeme i popravlja se pozitivan prinos na 0,4 do 0,9 kg.

17.travanj 2013. Temperature i preko 22°C pokreću vegetaciju i cvatnju. Pčela je na vrbi, šljivi, breskvi, a procvala je i izdašna trešnja. Danas sve aktivne vage pokazuju solidan porast težina. Oko Požege 0,2 - 0,6 kg, kod Lipika 1 kg, Daranovci 1,5 kg, a uz Dravu u Baranji već ozbiljnih 1,7 kg. Sada se jasno vidi jačina zajednica. One preko 10 ulica jačaju još brže pa je na mehaničkoj vagi uz Orljavu (vrba!) zabilježeno i 2 kg. Dr Mitrić dodao 2. nastavak.

18.travanj 2013. Nastavlja se odlično vrijeme pa su i dnevna povećanja težina zajednica vrlo solidna. U Požegi kod dr Mitrića 0,5 kg, kod Balena u Čaglinu 1,1 kg, a jednako tako i u Baranji. Lipik je danas na 1,7 kg. Sada već cvate sve voće osim jabuke i kruške.

19.travanja 2013. Još malo topliji dan i odlično vrijeme za medenje i razvoj zajednica. Jaka društva 'vuku' u Daranovcima i Lipiku od 2,5 - 2,7 kg, u Baranji 1,1 kg, Požegi 0,8 kg, a u Čaglinu 0,3 kg. Sve skupa, vrlo burno i paziti je na prostor. Repica je počela cvasti. Kao što smo i predvidjeli prije tjedan dana, sve je procvalo odjednom. Svakako, čestitke marljivim pčelarima.

20.travanj 2013. Super dan za medenje voća, vrbe i divlje trešnje. I odvage se pojačavaju, kao Požega (Mitrić) na 0,7 kg, Baranja na 1,2 kg, i Lipik na 2,4 kg. Targuš dodao nastavak, a vidi kod Robija 3,2 kg unosa. Zrak miriše na divlju trešnju i iz okvira curi po koljenima trešnjin nektar.

21.travanj 2013. I dalje super vrijeme i izobilje cvatnje pa pčelari intenzivno rade na prostoru u zajednicama: Robi dodao 3. nastavak, Soukup u selidbu, Kovačić zasigurno dodao satne osnove, Dado postavio vagu. Ostale aktivne vage pokazuju od 0,1 kg ( Targuš), Mitrić 0,8 kg, kod Balena 0,9 kg, a kod Zdenka u Lipiku ponovo 2,5 kg.

22.travanj 2013. Nešto lošiji dan, ali su unosi još ostali pozitivni, skromniji na kojih 0,4 do 0,9 kg.

23.travanj 2013. Danas vrlo ujednačeni unosi, uglavnom ukupni porast težina zajednice od 0,6 do 1,7 kg (Robi). Ivica dodao 3. nastavak.

24.travanj 2013. I danas odličan dan za pčelu. Posvuda super unosi i dnevna salda: kod Čaglina od 0,7 do 3 kg, Baranja i kod Požege 1,2 kg, krenilo i pod Papukom na trešnji 1,4 kg, a kod Lipika i Daranovaca opet visokih 2 kg. Repica je tek poslijepodne ponešto privukla pčelu.

25.travnja 2013. Nastavlja se povoljno vrijeme i cvatnja proljetnica. Pripreme su pčelinjaka za selidbu na repicu (Targuš, Krpan), a odvage su od 0,7 do 2,1 kg (Daranovci).Čaglinski kraj od 0,9 do 1,1 kg, Lipik 1,6 kg, Požega od 0,7 do 1,0 kg.

Proradila vaga Daruvar, a oporavljena i vaga Soukup.

26.travanj 2013. Vrlo topao dan, gotovo ljetne temperature i cvatnja vrlo kratko traje. Odvage su ipak od pozitivne od 0,5 do 1,5 kg. Kruno je s vagom na repici pa vidimo da je i ona danas dala 0,9 kg.

27.travnja 2013. Dan s dosta oblaka, ali bez oborina. Vage u plusu znatno slabije, neke i s negativnim saldom. Ipak, kod Čaglina od 0,2 - 0,8 kg, Požega 0,4 kg, Lipik na 0,1 kg, a kod Robija opet super s 1,1 kg. Sada cvate od voća još jabuka. Ostalo voće je na ovim temperaturama brzo završilo sa cvatnjom.

Nekolicina pčelara javlja danas masovno ubijanje pčela na repici.

28.travnja 2013. Ponavlja se topao dan s ljetnim temperaturama. Repica je počela davati od 0,4 do 1,1 kg. Ostalo voće je na 0,5 do 0,7 kg.

Vaga i Daruvaru postavljena na repicu, ali joj za uredno javljanje nedostajalo napona. Izmjerila je početnu težinu od 50,7 kg

29.travnja 2013. Danas još toplije, do gotovo 30°C. Za travanj i cvatnju previše. Ipak su pomaci na vagama solidni: Baranja 0,4 kg, Požega i Čaglin 0,7 - 0,8 kg, kod Robija opet dobar unos od 1,1 kg, a Zdenko u Lipiku vrlo jakih 2 kg. Kod Požege je repica u cvatnji pa su pojačali unosi od 0,8 do 1,6 kg (Mitrić).

DANAS JE ZAPRAVO POVJESNI DAN ZA PČELARSTVO, ponešto kasno za 2013. god., ali je EU donijela ZABRANU NEONIKOTINOIDA, istina, za 1. prosinca 2013.god. Eto pčelari moji, tko još ove godine izbjegne trovanja, nadati se je da EU ipak ima smisla za razum.

30.travnja 2013. Još topliji dan, prešlo i 30°C, kažu 60-godišnjni rekord. Po vagama vidimo da znatno slabi paša voća i proljetnica ( Baranja 0,2kg, Požega 0,4 - 0, 6 kg), a pojačava se prinos s repice ( Daruvar 0,8 kg , Požega 1,7 kg). Vjerujeno da je i kod Zdenka u Lipiku 2,1 kg u blizini repica ( Zdenko javio da nije repica!).

1.svibnja 2013. Težak sparan dan, pretoplo i već pomalo sušno. Repica već daje ozbiljniji unos, kod Čaglina 1,3 kg, Daranovci 1,1 kg. Na ostalim vagama uglavnom od 0,4 do o,7 kg.

Kod Zdenka u Lipiku zamedilo ponovo 1,9 kg, ali nije repica. Po cvatnji može biti glog ili crni jasen.

2.svibanj 2013. Najavljeno osvježenje izostalo pa je i danas bilo sparno i vruće. Ima vaga na kojima nema promjena, čak i sa slabim minusom. Kod Požege je saldo od 0,3 do 0,6 kg, Čaglin 1,3 kg, Daranovci 1,5 a na repici 1,6 kg (Mitrić). Lipik je pao na 0,3 kg. Suša i pretjerane temperature već uzimaju danak.

3.svibanj 2013. Dan s nešto više vjetra s jugozapada. Repica medi jadno: kod Daruvara+/- O, kod Čaglina jedva 0,6-1 kg, kod Požege od 0,4 - 1,1 kg. Daranovci pali na 0,2 kg, a Lipik ipak 0,8 kg.

4.svibnja 2013. Ništa bolje niti danas, kod Čaglina 0,9 - 1,5 kg, na repici, Požega od 0,1 - 0,5 kg, tako i u Baranji, a kod Mitrića ipak 1,1 kg, kod Daranovaca 1,2 kg. Lipik i danas 'čak' 1 kg. Preslabo za ovo razdoblje, ali suša uzima svoje.

Danas su se pojavili i prvi cvjetovi na bagremu. Neće li i on proći u 3 - 4 dana ?

5.svibanj 2013. Vjetrovit dan prijepodne, a kasnije i kiša. Nekoliko vaga pokazuje negativan dnevni saldo od 0,2 do 0,8 kg. Malo požeških ima pozitivni iznos od 0,4 do 0,9 kg. Daruvarski kraj skromnih 0,7 kg. Zdenko vrcao, Balen Ž. radovi (?).

6.svibanj 2013. Veći dio dana s povremenom kišom, ne baš obilnom, tek do 3 l/m². Poželjno osvježenje da zaustavi brzu cvatnju bagrema i da dozori proljetni med. Salda su na pčelinjacima uglavnom neznatno negativna. Samo u Baranji 1,1 kg.

7.svibanj 2013. Nastavlja se danas nestabilno vrijeme pa su na vagama rezultati od -0,2 do +1,5 kg na repici. Ponegdje se već može umiješati i bagremov nektar jer je u Lipiku u plusu 1,5 kg, a kod Daranovaca 0,4 kg. Kod Požege posljepodne oborine s 3,8 l/m².

8.svibanj 2013. I to je to s proljetnicama i repicom. Danas već bagrem zamedio i diže odvage, a tamo gdje ga (još?) nema imamo 0,4 do 0,7 kg u plusu.Vjerujemo da je u Baranji 2,6 kg već bagrem, kao i kod Čaglina (2,6 kg). Ivica Targuš skinio vagu.

Otvaramo novi naslov dnevnika na paši bagrema. Čistite proljetni med