GUPČEVA LIPA U POŽEŠKOM PARKU

GUPČEVA LIPA U POŽEŠKOM PARKU

Danas smo uz razumijevanje Grada Požega zasadili klon Gupčeve lipe u gradskom parku uz Orljavu. Ovim se Požega ubrojila u niz gradova Lijepe Naše u kojima se pronosi povjesno zbivanje prošlih stoljeća. Da prića bude potpuna svjedoči Svjedodžba Šumarskog instututa pod brojem 392. Fotke će vam dalje dočarati što se na zapadnoj strani parka danas događalo.

Još jednom zahvala HUP Pčelinjak na donaciji.

park-zd