IZLET U GRATZ

IZLET U GRATZ

U posjet izložbi pčelarske opreme i mogući susret s djelatnicima Steirrische Imkerschule iz Gratza polazi se u 5 sati u nedjelju, 26. veljače s željezničkog kolodvora u Požegi.Prijave koje do sada nisu učinjene treba izvršiti kod razrednika - Andreja na tel 098 299 594.Svi putnici moraju ponijeti putovnicu.

I nastavak:

I posjet je izložbi učinjen, nažalost samo kratko jer se ista poslijepodne već zatvarala.Posjetitelji su imali prilike pogledati vijeli niz izložene opreme za pčelarstvo, a posebnu pozornost obratili su na sustav GSM dojave u monitoringu medenja.

Posjet je iskorišćen i za susret s Dr Job van den Praaghom iz Pčelarskog instituta u Celleu(D) kome smo predali nove uzorke meduna hrasta na analizu.

Usput, 7 uzoraka s naših pčelinjaka predani su i g.Titeri iz Vyskumnog ustava u Dolu (RČ), koji će nam po prvi put izraditi laboratorijsku analizu na nazočenje spora američke gnjiloće u vrijeme mirovanja pčelinjaka.

U susretima na izložbi ponovo je aktualizirana mogućnost izvoza paketnih pčela, ali i naših matica za Bugarsku i Rumunjsku.

Na put s nama pošli su i ing Panayotis Moscos (Grčka) i g. Gašparić, dipl.vet. koji su nam glavni konsultant u izradbi Cards projekta,prof Kezić i dva suradnika iz Hercegovine.

Nažalost, nismo mogli zbog zauzetosti djelatnika štajerske pčelarske škole posjetiti i njihov prostor. Pozvani smo to učiniti u travnju.

Ujedno je priopćen i termin održavanja završnog ispita - za 8.travnja.

DK