IZLET U SLOVENIJU I AUSTRIJU

IZLET U SLOVENIJU I AUSTRIJU

Prema programu rada za 2011.god. predvidjeli smo organizaciju izleta na slovenske i austrijske medne puteve. Za valjanu prijavu programa obvezan je popis sudionika s priloženim rješenjima o OPG-u za svakog pojedinačno. MOLIM ČLANOVE KOJI SU SE U ANKETI PRIJAVILI DA MI SLIJEDEĆIH DANA ŽURNO DOSTAVE PRESLIKE SVOG UPISNIKA.

U sadašnjoj fazi izradbe dvodnevni put je predviđen za sredinu mjeseca rujna. U ruti putovanja je posjet slovenskom pčelarskom centru Brdo kod Lukovice, zatim posjet dvojici pčelara na mednim putevima Koruške, spavanje u Slovenj Gradecu ili kod Maribora, a sutradan do Štajerske pčelarske škole kod Gratza i moguće medni put.

Svi troškovi puta su u režiji programa.

Postoji li još interesa iz udruge molim prijaviti se uz rješenje o OPG-u s napomenom da li putuje nositelj ili član OPG-a.

DK, 19.4.2011.