KATASTAR PČELINJAKA NAŠE ŽUPANIJE

KATASTAR PČELINJAKA NAŠE ŽUPANIJE

Zahvaljujući povjereniku za katastar, Želju Balenu, objavljujemo poveznicu na katastar selećih i stacionarnih pčelinjaka unutar našeg područja::

https://tinyurl.com/yc9xcga2