MOTRENJE 20.9.2013.

MOTRENJE 20.9.2013.

Rezultati za 20.rujan nisu preneseni na portal zbog zastoja na modemu. Tehnički administrator je trenutno odsutan, ali će se brzo pokrenuti prijenos podataka koji su arhivirani.

DK, 20.9.2013.