NE PROPUSTITE OKSALNU KISELINU

NE PROPUSTITE OKSALNU KISELINU

Varoa leđno , photo by DK

2020. je godina za brisanje iz pčelarskih sjećanja, puna vremenskih fenomena koji su na vegetaciju djelovali tako da pčela nije imala priliku dati ni prosječno vrcanje meda. Rijetki su izuzeci, uglavnom kod selećih pčelara da se poslije uljane repice vrcalo s voljom, mada se i kod njih našlo razočaravajućeg uspjeha. To mi nije tema ovog osvrta.

O držanju nametnika varoe pod kontrolom pčelarska je znanost i praksa donijela mnoštvo tehnologija. Ovisno o svom znanju i umijeću pčelari su odabrali što će činiti tijekom godine da im varoa ne uništi zajednice još prije zime. Većina nas kombinira tehnološkim radnjama (izrezivanje trutovskog legla, smanjenjem poklopljenog legla prije glavne paše, izolacijom matice i dr.) uz primjenu pesticida poslije glavnih paša. Ipak se i najiskusnijim dogodi da ih iznenadi količina varoe bar u pojedinim zajednicama ( najčešće onih sa starijom maticom). Nekolicina mi je priznala da su prokleli propisana kontaktna sredstva ovog ljeta. Nerado pčelari i priznaju da im je smanjenje varoe u zajednicama i izmaklo kontroli.

Korištenje oksalne kiseline u kasno jesenskom razdoblju kada zajednica više nema legla je najsigurnija metoda čišćenja od varoe. I to iz najmanje dva razloga: nema rezidua u košnici i djelotvorna je i preko 95%. Kojom tehnikom će je pčelar unijeti u košnicu neka svatko sam odabere. Ja odmah potvrđujem da je sublimacijom lakše raditi i imam vrlo ružna iskustva pa je ne preporučam. Klasičnim nakapavanjem otopine po ulicama pčela je jednostavna i dovoljno brza metoda. Zgodna je i po tome što prije zime možete po posljednji put usput utvrditi stanje zaliha meda, smještaj i jačinu klupka pa moguće i zabilježiti gdje će tijekom zime biti potrebno dodati šećerne pogače ili plastičnu foliju.

Koncentracija oksalne kiseline neka vam bude od 3 do 4,2 %, gotovo je svejedno. Blago podimite da se matica ,ako već nije, spusti u sredinu klupka te mirnim mlazom nakapajte sve ulice s pčelama. One s manjim klupkom dobiti će do 30 ml otopine, a one koje pokrivaju 7-10 ulica dobiti će 50 ml.

Da ne tražite po naputcima evo vam recept za miješanje za 4,2 – postotnu oksalnu suspenziju:

Za 1,6 litara dodajte 1 kg šećera + 1 litru tople dest.vode + 67 gr kristala oksalne

Za 2,4 litre dodajte 1,5 kg šećera + 1.5 lit. tople vode + 100 gr kristala oksalne

Za 3,2 litre suspenzije dodajte 2 lit. vode + 2 kg šećera + oko 127 gr oksalne.

Već nakon 48 sati će otpasti do 80% varoe na podnicu iako će do podnice još padati nekoliko dana. Dobro je prebrojati i zabilježiti broj otpale varoe. Sada se varoa nađe u svim položajima: na nogama, bočno i leđno, različito nego kod drugog kontaktnog sredstva. Nije definiran stručno način djelovanja oksalne kiseline, a oni hrabriji tvrde da joj oksalna kiselina sprži noge i rilce i ticala. Valjda ju je zato i teže prebrojati na podnici.

Prema potrošnji zaliha od 0,03 – 0,05 kg dnevno suditi je da je sve pčelinje leglo otvoreno što je i jedino vrijeme kada koristiti oksalnu kiselinu, odnosno sva je varoa dostupna. Presudno dobro vrijeme jer će već oko Božića krenuti nove generacije pčele, a s njima i varoe.

Davorin Krakar dipl.ing. 4.studeni 2020.