O PATVORENOM MEDU

O PATVORENOM MEDU

KLASA: 050-01/11-01/2798URBROJ: 311-12-11-1Zagreb, 29. studeni 2011.

Predmet: Bilješka i zaključci sa sastanka HGK Grupacije pčelarstva

U Hrvatskoj gospodarskoj komori 10. studenog 2011. godine, održan je sastanak predstavnika Grupacije pčelarstva Hrvatske gospodarske komore sa sljedećim dnevnim redom:

Problematika kakvoće meda na hrvatskom tržištu

Razno.

U uvodnom izlaganju, gosp. Zlatko Gregačević, predsjednik HGK Grupacije pčelarstva istaknuo je da se na tržištu osim prirodnog meda nudi i umjetni odnosno patvoreni med. Odnedavno se može nabaviti i sofisticirani sirup koji ima gotovo sve značajke meda zbog čega ga je iznimno teško laboratorijski detektirati. Hrvatska za sada nema osposobljeni laboratorij za detektiranje patvorenog meda. Planira se da Hrvatski zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar iz sredstava pretpristupnih fondova EU-a u sljedećih godinu dana nabavi kvalitetnu opremu za otkrivanje lažnog meda. Na taj će se način omogućiti kontrola kvalitete proizvoda na tržištu te će se osigurati zaštita potrošača.

Ivan Bračić, PIP d.o.o., Zagreb, naglasio je da Hrvatska ima iznimne potencijale za razvoj pčelarstva. Osim toga, imamo i dugu tradiciju u ovoj proizvodnji jer organizirano pčelarstvo u Hrvatskoj postoji 132 godine. Slično je i s edukacijom u području pčelarstva. Danas u Hrvatskoj djeluje oko 12.000 pčelara koji značajan dio svog dohotka ostvaruju iz ove proizvodnje. Stoga je za njih iznimno važna zaštita od nelojalne konkurencije. Zbog svega navedenog nužno je hrvatsku javnost senzibilizirati za zaštitu prirodnih pčelinjih proizvoda i pčelinjih zajednica, a u tome važnu ulogu imaju nadležne inspekcijske službe, mediji, tvrtke pa i sami proizvođači – pčelari. Također je potrebno provesti odgovarajuće uzorkovanje meda na tržištu, koje uz ostalo mora obuhvatiti med u vrećicama koji se primjerice nudi u ugostiteljskim objektima, bolnicama, domovima i vrtićima, zatim med u alupaku i malim staklenkama u hotelima, kavanama i restoranima, med u sirupima kao dodatak prehrani u ljekarnama, med u mednim likerima-medicama te med u staklenkama koji se prodaje uz cestu, na tržnicama i na policama prodavaonica. Za sada je ove uzorke nužno poslati na analizu u laboratorij Aplica u Bremenu, a metodom dedukcije potrebno je obraditi sve subjekte koji stavljaju pčelinje proizvode u promet. Patvorenje meda nije novi problem (šećerni sirup se javlja kao nusproizvod u proizvodnji sokova), a najnovija je izravna ponuda sirupa (koji ima karakteristike kao med) od strane turskog proizvođača Hasal.

U javnosti već duže vrijeme postoji sumnja da se prodaje i umjetni med te je ovu sumnju potrebno sustavno i argumentirano eliminirati, rekla je Mateja Fanuko, Medoflor, Zagreb. Potrebno je što hitnije ustrojiti odgovarajući laboratorij s obučenim osobljem, razrađenom metodologijom i sofisticiranom opremom, koji će nepobitno dokazivati kvalitetu meda. Samo će se na taj način afirmirati prirodni med i njegovi pripravci te zaštititi prava potrošača.

Nakon opsežne rasprave, doneseni su sljedeći zaključci:

Potrebno je senzibilizirati i informirati javnost o prisutnosti patvorenog meda na hrvatskom tržištu

Nužno je izvršiti uzorkovanje u dućanima, kafićima (med i medica), u hotelima, bolnicama, tržnicama, ljekarnama (medni sirup) te u suradnji s Državnim inspektoratom uzorke poslati na analizu u laboratorij Aplica u Bremenu

Metodom dedukcije potrebno je obraditi sve subjekte koji stavljaju pčelinje proizvode u promet

Potrebno je intenzivno raditi na osposobljavanju najmanje jednog laboratorija za detekciju patvorenog meda.

Bilješku sastavila Višnja Knjaz savjetnik

Bilješku odobrio

Predsjednik HGK Grupacije pčelarstva Direktor

Gregačević Zlatko, v.r. Božica Marković, v.r.

OPOZIV:

Poštovani,

Vezano za "Bilješke i zaključke sa sastanka HGK Grupacije pčelarstva" održanog 10.11.2011, molim da me ispravite u koliko

1. koliko se sjećam, zaključke je unaprijed donio gosp Bračić i mi se nismo složili s njima.

2. gosp Gregačević nije istaknuo da se na tržištu pojavio umjetni med. Samo je gosp Bračić izrazio sumnju da su neko od nas možda kupili fruktozu od dotičnog Turčina, istu onu koju je danh prije izrazio u emisiji Potrošački kod.

3. U zapisniku se nigdje ne spominje unaprijed pripremljena tiskovna konferencija sa unaprijed pripremljenim izjavama gđe Fanuko, gosp. Bračića i gosp Gregačevića, za koje su novinari donijeli i ispred njih stavili unaprijed pripremljene oznake sa njihovim imenima na kojima su izrečeni zaključci sa kojima se mi nismo složili.

S poštovanjem

Lada Karninčić

Novo priopćenje Grupacije:

Predmet: Bilješka i zaključci sa sastanka HGK Grupacije pčelarstva

U Hrvatskoj gospodarskoj komori 10. studenog 2011. godine, održan je sastanak predstavnika Grupacije pčelarstva Hrvatske gospodarske komore sa sljedećim dnevnim redom:

Problematika kakvoće meda na hrvatskom tržištu

Razno.

U uvodnom izlaganju, gosp. Zlatko Gregačević, predsjednik HGK Grupacije pčelarstva istaknuo da je na inicijativu gosp. Bračić sazvan sastnak joji se odnosi na problematiku kakvoće meda na hrvatskom tržištu, a nakon čega će biti konferencija za tisak s početkom u 14,00 sati. Gospodin Ivan Bračić je iznio problematiku koju je kasnije ponovio i na konferenciji za medije održanoj nakon kratke rasprave. Na konferenciji je gosp. Gregačević istaknuo da se na tržištu osim prirodnog meda nudi i umjetni odnosno patvoreni med. Odnedavno se može nabaviti i sofisticirani sirup koji ima gotovo sve značajke meda zbog čega ga je iznimno teško laboratorijski dokazati. Hrvatska za sada nema akreditirani laboratorij za dokazivanje patvorenog meda. Planira se da Hrvatski zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar iz sredstava pretpristupnih fondova EU-a u sljedećih godinu dana nabavi kvalitetnu opremu za otkrivanje lažnog meda. Na taj će se način omogućiti kontrola kvalitete proizvoda na tržištu te će se osigurati zaštita potrošača.

Gospodin Bračić, PIP d.o.o., Zagreb, naglasio je da Hrvatska ima iznimne potencijale za razvoj pčelarstva. Osim toga, imamo i dugu tradiciju u ovoj proizvodnji jer organizirano pčelarstvo u Hrvatskoj postoji 132 godine. Slično je i s edukacijom u području pčelarstva. Danas u Hrvatskoj djeluje oko 12.000 pčelara koji značajan dio svog dohotka ostvaruju iz ove proizvodnje. Stoga je za njih iznimno važna zaštita od nelojalne konkurencije. Zbog svega navedenog nužno je hrvatsku javnost senzibilizirati za zaštitu prirodnih pčelinjih proizvoda i pčelinjih zajednica, a u tome važnu ulogu imaju nadležne inspekcijske službe, mediji, tvrtke pa i sami proizvođači – pčelari. Također je potrebno provesti odgovarajuće uzorkovanje meda na tržištu, koje uz ostalo mora obuhvatiti med u vrećicama koji se primjerice nudi u ugostiteljskim objektima, bolnicama, domovima i vrtićima, zatim med u alupaku i malim staklenkama u hotelima, kavanama i restoranima, med u sirupima kao dodatak prehrani u ljekarnama, med u mednim likerima-medicama te med u staklenkama koji se prodaje uz cestu, na tržnicama i na policama prodavaonica.

Za sada je ove uzorke nužno poslati na analizu u laboratorij Aplica u Bremenu, a metodom dedukcije potrebno je obraditi sve subjekte koji stavljaju pčelinje proizvode u promet. Patvorenje meda nije novi problem (šećerni sirup se javlja kao nusproizvod u proizvodnji sokova), a najnovija je izravna ponuda sirupa (koji ima karakteristike kao med) od strane turskog proizvođača Hasal.

U javnosti već duže vrijeme postoji sumnja da se prodaje i umjetni med te je ovu sumnju potrebno sustavno i argumentirano eliminirati, rekla je Mateja Fanuko, Medoflor, Zagreb. Potrebno je što hitnije ustrojiti odgovarajući laboratorij s obučenim osobljem, razrađenom metodologijom i sofisticiranom opremom, koji će nepobitno dokazivati kvalitetu meda. Samo će se na taj način afirmirati prirodni med i njegovi pripravci te zaštititi prava potrošača. Nakon konferencije predloženi su sljedeći zaključci:

Potrebno je senzibilizirati i informirati javnost o prisutnosti patvorenog meda na hrvatskom tržištu

Nužno je izvršiti uzorkovanje u trgovinama, ugostiteljstvu (med i medica), u hotelima, bolnicama, tržnicama, ljekarnama (medni sirup) te u suradnji s Državnim inspektoratom uzorke poslati na analizu u laboratorij Aplica u Bremenu

Metodom dedukcije potrebno je obraditi sve subjekte koji stavljaju pčelinje proizvode u promet

Potrebno je intenzivno raditi na osposobljavanju najmanje jednog laboratorija za detekciju patvorenog meda.

Jednoglasno su usvojena dva zaključka i to:

Potrebno je senzibilizirati i informirati javnost o prisutnosti patvorenog meda na hrvatskom tržištu

Potrebno je intenzivno raditi na osposobljavanju najmanje jednog laboratorija za detekciju patvorenog meda.

Mišljenje DK: Ne vjerujte ovim PRIOPĆENJIMA ! RH ima i sada bar 6 labosa koji mogu snimiti patvoren med bez pogreške. Pitanje je u svemu ovom kako funkcionira nadzorni sustav i tko je taj ko je i kada započeo pakirati ovaj sirup u neki od oblika pakiranja. Pretpostavimo, za uspješnu turističku sezonu, bolnice, Hrvatsku vojsku ...

E, jesmo se spremili za EU (!?) Gadovi na križ srama !

Otvaraju se karte, pa ne stvatajte sumnje u sve medno u ovoj Državi !