OBAVIJEST KORISNICIMA VAGA I POSJETITELJIMA PORTALA

OBAVIJEST KORISNICIMA VAGA I POSJETITELJIMA PORTALA

Na našu zamolbu za vremenskim produljenjem valjanosti SIM-kartica koje koristimo u digitalnim vagama VIP je i ove godine više nego korektno prihvatio istu. Dakle za sve vage koje koriste VIP-ovu SIM karticu produljena je valjanost do 15. 4. 2014. god.

To znači da držatelji ne trebaju vršiti nadoplatu na svoj broj koji koriste do toga datuma. Prije isteka ovog datuma biti ćete obavješteni da li će prepaid odraditi udruga ili korisnici.

I na ovom mjestu zahvala VIP-u za razumjevanje.

DK, 15.10.2013.

Napomena: Odluka još nije provedena u sustavu VIP-a pa budimo strpljivi. (DK 22.10.2013.)

Od 18. do danas nije radio naš portal zbog administriranja na CARnet-u. Danas je i to učinjeno.

(DK, 22.10.2013.)

VIP je danas aktivirao brojeve i ne trebate raditi prepaid!

DK, 23.10.2013.