OBAVIJEST O RASPOREDU ZA SELEĆE PČELARE

OBAVIJEST O RASPOREDU ZA SELEĆE PČELARE

Sastanak i dogovor o rasporedu pčelinjaka na uljenu repicu obaviti će se dana 10.travnja u kafiću 'Tutto bene' koji je u sklopu trgovačkog centra Interspar u Požegi, u 15 sati.

Sa sobom ponijeti svjedodžbu o zdravstvenoj ispravnosti pčela i zahtjev za dodjelu stajališta.

Repice j ove godine vrlo malo , oko 200 ha pa će biti malo gužve.

Pozdrav od Povjerenika.