PAKETNE PČELE OSTAJU U RH

PAKETNE PČELE OSTAJU U RH

Uvođenjem po svima preoštru blokadu prometa živim pčelama, EU je s Directive No – 1398 od 5.kolovoza, 2003.god., trpajući nas u tzv.»treće zemlje» blokirala dalji nastavak našeg programa izvoza pčela. Niti nakon mnogobrojnih vapaja da se veterinarska administacija pokrene i na vrijeme nam osigura prolaz zbog ćthine i Trophylapsa, kojih u RH još i nema , uputio sam slijedeći dopis u MPŠ RH.

Ako vas više zanima pregolema europska pčelarska legislativa zatražite to na Googleu, nikako na portalima EU. Ne provjeravajte zašto !

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

10000 ZAGREB, Av. grada Vukovara 78

Predmet: Priprema veterinarske legislative i operative za Direktivu 1398 EU -o zabrani prometa živim pčelama

- zamolba za odgovorom

U suradnji s Pčelarskom udrugom ZLATNA DOLINA – Požega, u 2003. god. smo započeli realizirati svoj trogodišnji Program proizvodnje paketnih rojeva pčela za europsko tržište. Uspješno smo uz mnogo nepoznanica i izvezli prvu količinu u Austriju.

Namjera je Programa ponajprije stvarati međunarodnu reputaciju hrvatskom pčelarstvu u proizvodnji ovog proizvoda, ali i gojidbene ocjene genetske čistoće naših matica selekcioniranog uzgoja ,te educiranje pčelara u proizvodnji većih komercijalnih količina, a koje se uvoze u Europu iz N.Zelanda

U ovoj godini smo imali namjeru isto učiniti u Austriju, ali i započeti s plasmanom na njemačko tržište ( ujedno i najveće ). Partneri za izvoz su dogovoreni, ali se za Directive 1398 u RH nismo pripremili.

Mnogobrojim kontaktima kojima smo od 5. kolovoza, 2003. god. nastojali pokrenuti prilagodbu naše veterinarske administracije ( od Vet.fakulteta, Agronomskog fakulteta, HPS-a , ...) . 11. veljače,2004.smo na Zavodu za patologiju riba i pčela održali i obećevajući dogovor kako ćemo problem Directive EU u ovoj godini pokušati riješiti bar na tzv. lokalnoj razini, kada već nije bio predmetom Naredbe o .... Prema naputku gđe dr Sanje Šeparović, nazočnoj sastanku, uputili smo zamolbu za pomoć Županiji požeško-slavonskoj ( u privitku ! ), koja je svojim dopisom od 24. veljače pozitivno i odgovorila ( u privitku).

Nažalost od tada do danas, koliko nam je poznato, u RH nije ustanovljena referalna institucija za pregled na ove nove egzotične štetnike, iako smo zahtjev županiji na obavijest uputili i na Veterinarski fakultet. Praktično, upravni postupak nije pokrenut.

Kako je vrijeme isporuke paketnih pčela praktično u Europi počelo, a mi smo namjeravali isto učiniti krajem svibnja, prema do sada (ne) učinjenom , izvoz će nam biti onemogućen.

Neformalni razgovori s prof.dr Richterom, koji je i pripremao Directive 1398 za EU, mogućnost još uvijek postoji ako se odmah započne s autorizacijom RH i izradbom odluke EU komisije za izmjenom Anexa 881/EC, ili se ishodi međudržavna odluka R.Hrvatske – Njemačke u prometu živim pčelama.

Moje skromno znanje o ovom upravnom funkcioniranju zaista i ne želim povećavati, ali očekujem da odgovorni službujući u našoj državnoj administraciji mogu dati odgovor na jednostavno pitanje:Da li ćemo moći izvesti pčele u Njemačku u svibnju 2004. god. ? Kompliciranije pitanje, kao , kako će se zaista hrvatsko pčelarstvo i zaštititi od ovih štetnika, postaviti će netko drugi.

U priviku je nekoliko dokumenata EU do kojih smo došli na službenim portalima EU , koji su nam i jedini izvori informacija, jer od domaćih lokalnih veterinara ne mogu dobiti odgovor.

Unaprijed zahvaljujemo na vašem odgovoru, osobito pozitivnom.

Sa štovanjem !

Predsjednik uprave:

Davorin Krakar,

dipl.ing.

U Požegi, 13.travnja, 2004. god.

Na obavijest: Županija požeško-slavonska, Ured za gospodarstvo

HGK-Zagreb, Grupacija za pčelarstvo

Veterinarski fakultet u Zagrebu

Agronomski fakultet u Zagrebu

Pčelarska udruga ZLATNA DOLINA - Požega