PAZITE NA PČELE KOD PRSKANJA

PAZITE NA PČELE KOD PRSKANJA
NE ZABORAVIMO NA PČELE

Sezona je intenzivnih radova u voćnjacima, vinogradima i na poljima

Stručni tim Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu – Odsjeka Požeško-slavonske županije, treću godinu za redom, provodi motrenje medenja na području Požeško-slavonske županije u suradnji sa Udrugama pčelara iz Požege, Pakraca i Lipika. U sustav praćenja kontrole medenja prošle smo godine uvrstili i podatke sa CDA uređaja o klimatskim prilikama (temperatura, vlada i padaline). Ove godine se u sustav uključuju značajnije i ostali djelatnici specijalisti. Tim povodom, dajući na značaju temi pčelarstva u širem kontekstu (biološke raznolikosti i uloge pčele u prirodi), a opet vodeći brigu o ukupnoj poljoprivredi, u razgovaru sa pčelarima primijećeni su problemi trovanja pčela. Iz tog razloga upućujemo Zamolbu i skrećemo pažnju voćarima, vinogradarima i ratarima na sljedeće:

- maksimalan oprez pri radu s pesticidima, posebice s insekticidima i akaricidima. Naime, kako je vegetacijska sezona krenula, različite kulturne biljke i korovi cvatu u našim poljima, nasadima ili u njihovoj blizini. Pčele lete na medonosne cvjetove, istodobno donoseći korist proizvođačima kulturnog bilja putem povećanja priroda. Ovo posljednje radi toga, jer pčele potpomažu boljoj oplodnji, odnosno oprašivanju, plodovi su puniji, ravnomjernijeg perioda zriobe, te boljih okusnih svojstava.

Stoga je važno da sačuvamo ne samo pčele, nego i ostale predatore (prirodne neprijatelje štetnika na kulturnom bilju).

Vodeći brigu o očuvanju prirodne ravnoteže, ovim putem svima Vama upućujemo molbu da prilikom tretiranja upotrebljavate preparate dovoljno efikasne, a manje otrovnosti, te u pogledu vremena tretiranja da pokušate koristiti smiraj dana (kada se pčele i ostali korisni insekti povlače s kulturnog bilja).

Nadalje, molimo Vas u ime pčelara, kao i u ime opće dobrobiti za sve nas, da kada naiđete na ostavljen telefonski broj na vozilu s pčelama, dojavite vlasniku ukoliko namjeravate tretirati svoje nasade pesticidima. Napominjemo, da su za pčele opasni i neki herbicidi, a ne samo insekticidi. Mjesta zaraze za pčele mogu biti i rosa onečišćena pesticidima prethodnih dana, kao i zatrovani vodotoci, te stajaća voda.

Uz put ističemo zakonsku obvezu zbrinjavanja otrovnog otpada, zapravo ambalaže od pesticida, s posebnim naglaskom pridavanja važnosti na osjetljivost riba na pesticide.

Svima Vama, koji imate značajnije površine, a koje ne mogu proći bez tretiranja, koji puta i s jačim insekticidima, savjetujemo da dojavite i zamolite lokalne medije da proslijede informaciju o namjeri tretiranja. Naša služba (Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, odsjek Požeško-slavonske županije), sa svim lokalnim medijima ima dobru suradnju, te i Vas stoga upućujemo na njih i značaj suradnje sa medijima u navedenim aktivnostima prevencije.

Na koncu, predlažemo predstavnicima udruga, kako pčelara, tako i voćara i vinogradara, da na svoje sjednice pozovu i predstavnike “druge strane”, kako bi boljom komunikacijom u čitavoj zajednici, svi imali manje problema i istodobno multiplicirali korist.

Miroslav Kovač, dipl.ing.agr.

Rukovoditelj

stručni savjetnik-specijalist za stočarstvo

Tomislav Božičević, dipl.ing.agr.

stručni savjetnik

specijalist za voćarstvo i vinogradarstvo

U Kaptolu, 12. Svibnja 2004.