PREDAVANJE O POTICAJIMA

PREDAVANJE O POTICAJIMA

Pčelarska udruga Zlatna dolina organizira još jedno zanimljivo predavanje na dan 14.travnja (petak) u 16:00h.

Predavač:

dr.sc.Mato Čačić (Ministarstvo poljoprivrede)

Tema predavanja: Potpore u pčelarstvu - Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva

Predavanje će biti u zgradi Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi (bivše Veleučilište). Molimo sve pčelare da se obavezno odazovu pozivu obzirom na važnost ove teme!