PREGLED NA VAROZU

PREGLED NA VAROZU

Slijedom izgleda posljednje varijante modela isplate poticaja u 2006. god. ( a i nije je puno ostalo !) dočekali smo ponovo potrebu da se "potiče samo uzgoj zdravih zajednica", što će reći da je za ostvarivanje poticaja potrebito osigurati potvrdu nadležnog veterinara.

Ovih dana je započeo taj postupak pa u koliko ćete tražiti poticaj od 50 kn po zajednici ( oni koji imaju više od 30 zajednica ), zovite veterinara da vam pregleda pčelinjak. Za to je potrebno dan prije izvršiti testno tretiranje na najmanje 10 % društava, a oni koji imaju manji broj od 50, na najmanje 5 društava.

Izradbu obrazaca za ostvarivanje poticaja raditi će kao i do sada Hrvatska selekcijski centar, područna služba u Požegi.

Do danas još nismo vidjeli odluku,način i rokove pa se je bolje pripremiti ranije.Oni pčelari koji nisu dali uzorke zimskih gubitaka neće moći ostvariti poticaj ( osim ako su započeli pčelariti u 2006. god., opaska DK, jer to nije nigdje regulirano!)

DK