TEČAJ ZA SENZORIČARE MEDA

TEČAJ ZA SENZORIČARE MEDA

Poštovani,

Pregledom stanja i trendova u kontroli i ocjeni kakvoće pčelinjih proizvoda, evidentna je postala potreba za jasnom kvalifikacijom senzorskih analitičara meda. S tim u vezi Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci započinje se s programom edukacije kadrova osposobljenih za kvalitativno sudjelovanje u procjeni senzorske kakvoće pčelinjih proizvoda. Vezano uz gore navedeno, proslijeđujemo informaciju o održavanju "Uvodnog tečaja senzorske analize meda" koji se održava od 17. do 20.12.2012. u prostorijama organizatora tečaja - Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Detaljna informacija o tečaju (tehnički detalji, program, registracija i dr.) dostupna je na poveznicama: http://www.medri.uniri.hr/

i http://www.zzjzpgz.hr/obavijesti/natjecaj2008/uvodni_tecaj.pdf

Lijepi pozdrav iz Rijeke Dražen Lušić