VAŽNO: EVIDENCIJA O PRIJAVI BROJA ZAJEDNICA ZA 2023.

VAŽNO: EVIDENCIJA O PRIJAVI BROJA ZAJEDNICA ZA 2023.

Važna obavijest

Od našeg povjerenika primili smo informaciju o prijavi broja zajednica u 2023.god. Pozorno pročitajte naputak i koristite priloženi obrazac.

1. Naputak

EVIDENCIJA PČELARA I PČELINJAKA ZA 2023. GODINU

- UPUTA

Poštovani Povjerenici,

Ovom uputom dajemo naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom prikupljanja podataka za Evidenciju pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu.

1. Sukladno Uredbi EU br. 2015/1366 prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu (Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, prilog 3. i Upis u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, prilog 2.) prikupljaju se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2022. godine. Svaki prilog 2. i 3. zaprimljen u navedenom terminu odnosi se na upis novih pčelara i pčelinjaka te ažuriranje u Evidenciji pčelara i pčelinjaka u 2023. godini.

Zaprimljeni obrasci moraju biti potpisani od strane pčelara te obvezno mora biti upisan datum popunjavanja obrasca (važeći datum je isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2022. godine).

Navedeni dokumenti ostaju u arhivi udruge koja je imenovala Povjerenika, a služe za ažuriranje podataka u Evidenciji pčelara i pčelinjaka i upis novih pčelara u Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Kopiju priloga 2. ili priloga 3. treba imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi za slučaj kontrola.

2. Svaki pčelar godišnju dojavu dužan je predati Povjereniku zaduženom za pašno područje na kojemu je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti godišnju dojavu za pčelinjake koji se nalaze na području nadležnosti tog povjerenika. Obrazac godišnje dojave moguće je predati povjereniku:

1. Osobno, tada pčelar predaje original obrasca (Prilog 3) u terminima koje odredi udruga/ povjerenik ili po dogovoru s povjerenikom, na kopiju koju zadržava pčelar povjerenik stavlja svoj paraf i datum u svrhu potvrde primitka Priloga.

2. Putem e-maila, e-mail adrese povjerenika nalaze na Web stranici Hrvatskog pčelarskog saveza, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku. Povjerenik na zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.

3. Putem pošte, na adresu udruge, s napomenom za povjerenika, (ime i prezime). Slanje preporučeno s povratnicom, Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona za koju pčelar posjeduje povratnicu s potvrdom primitka.

Prilikom prikupljanja Priloga 2. i 3. za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka, radi izbjegavanja neugodnosti i propusta u razmjeni podataka između Povjerenika i pčelara, molimo da se pridržavate stavka 1, 2, i 3, ovisno o načinu prikupljana Priloga od pčelara. Tijekom godine se javljaju pčelari pojedinci s tvrdnjama o propustima u radu povjerenika, stoga za sve zaprimljene Priloge potvrdite primitak ovisno o načinu zaprimanja.

3. Ažuriranje podataka u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu pčelarima se NE naplaćuje!!!

4. Sukladno ustaljenoj praksi, svaki Povjerenik dužan je dostaviti popunjen obrazac s osobnim podacima (Obrazac generalija) radi pripreme Ugovora o djelu temeljem kojih ćemo vršiti isplate po obavljenom poslu. Popunjen obrazac potrebno je vratiti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od 14 dana od primitka upute, zaključno s 25.10.2022.

Povjerenici koji su u mirovini obavezno moraju navesti u kojem su mirovinskom stupu bili prije umirovljenja (ne naziv, već broj mirovinskog stupa).

Sukladno važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše, svi pčelari u Republici Hrvatskoj dužni su se upisati u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te jednom godišnje predati obrazac godišnje dojave broja pčelinjih zajednica.

Povjerenici su dužni omogućiti svim pčelarima sukladno važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše - neovisno o članstvu u pčelarskoj udruzi, upis u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i ažuriranje broja pčelinjih zajednica.

Hrvatski pčelarski savez

2. Obrazac:

OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE