ZAPOČELA ZLATOŠIPKA

ZAPOČELA ZLATOŠIPKA

Danas je napokon, nakon 8 hladnih dana, ponešto zamedilo. Odvage su ovih dana padale pa je pčela potrošila do 1 kg meda u košnicama.

Nakon prošlih kiša, oporavila se vegetacija, što se danas vidjelo i na vagama. Zamedile su mnoge trave (djetelina, smiljka, kokotac, majčina dušica... ), a dominirala je zlatošipka. Očekujemo još dobre paše i meduna hrasta sladuna.

Iz testnih tretiranja na nekoliko pčelinjaka pčelari javljaju da nema jake invazije varoe.

Ponavljajte testiranje nakon 10-12 dana.

Fotka je snimljena danas, u subotu, 31.srpnja.

DK