Ćudljive čari proljeća

Ćudljive čari proljeća

Ćudljive čari proljeća pčelari doživljavaju svake godine, pa tako i ove. Niz prijašnjih godina vegetacija i samo proljeće poranili su, ali nikada kao ove godine. Naše pčelice milionima godina prate i žive sa svim tim promjenama. Za razliku od ljudi, njih to ne iznenađuje, nego se jako dobro snalaze u tome. Svaki trenutak lijepog vremena pčele iskoriste da uberu nešto nektara za sebe, a bit će ponešto i za pčelara. Svaka vrsta živog svijeta u prirodi čeka najpovoljniji trenutak za razmnožavanje, pa tako i one. Porastom noćne i dnevne temperature nastavlja se daljnja cvatnja bagrema, bar onog dijela koji nije smrzao. Ako vremenski uvjeti dozvole moglo bi biti nešto i bagremovog meda. Koko su pčele spremne za rojenje, čekaju lijepo vrijeme da izlete na prvu granu obavljajući svoj prirodni ciklus razmnožavanja. To za pčelara znači da od te košnice ove godine nema meda. Takav tijek događanja možemo izbjeći ako sami pristupimo formiranju novih zajednica na pčelinjaku.

Formiranje novih zajednica, oplodnjaka ili nukleusa

Vrijeme cvatnje bagrema najljepši su trenuci na pčelinjaku za pčele, i za pčelare. Mirnoća pčele i obilje paše omogućuju nam sve manipulacije sa pčelama s minimalnim šansama izazivanja grabeži. Formiranje novih zajednica započinjemo pregledom košnica. Iz svake košnice izvadimo dva do tri okvira poklopljenog legla odlažući ih u pripremljen nastavak sa podnicom pazeći pri tome da ne izvadimo maticu. U to vrijeme pčele su u rojevom nagonu i na većini okvira imamo jedan ili više matičnjaka. Prilikom vađenja okvira iz košnica koje su ljute, slabo donose med ili imaju krečnog legla, pokidamo matičnjake. Pčelinjim zajednicama koje su slabe i nisu u rojevom nagonu ne vadimo leglo ili vadimo samo po jedan okvir. Kada popunimo prvi nastavak sa okvirima legla, na njega stavljamo drugi nastavak, popunjavanjem njega stavljamo treći nastavak. Na tako složeno leglo stavimo pogaču za prihranu i poklopimo krovom. Nakon dva dana formiramo nove zajednice sa po dva okvira legla, pazeći pri tome da barem na jednom od ta dva okvira ima minimalno dva matičnjaka. Ako imamo više matičnjaka to nas ne treba zabrinjavati jer će pčele same odlučiti iz kojega će uzgojiti maticu. Nikada ne stavljati više od dva okvira legla jer u suprotnom tako formirana zajednica može se rojiti. Do pojave rojenja može doći i ako su obadva okvira iz iste zajednice. Ako su okviri iz različitih zajednica, prvo izašla matica iz matičnjaka usmrtiti će sve druge matičnjake pa zatim ići na oplodnju, jer razlikuje matice u matičnjacima koje joj nisu sestre. Osim okvira sa leglom u novu zajednicu dodajemo dva okvir meda koji je jednim dijelom popunjen peludom. Ostale praznine ovisne o vrsti oplodnjaka popunjavamo izgrađenim saćem. Na satonošu stavimo pogaču za prihranu, a prije toga okvire sa leglom poprskamo otopinom šećera i vode. Tako formirane oplodnjake složimo u skupine od tri oplodnjaka pazeći pri tome da su leta prvog i trećeg oplodnjaka okrenuta na jednu a drugog na drugu stranu svijeta. Idealan izbor je istok- zapad. Prvi pregled takvog oplodnjaka treba napraviti za trideset dana, matica bi trebala biti oplođena i zanesti prva jaja. U slučaju da oplodnja nije uspjela i u oplodnjaku nemamo matice, takav oplodnjak istresti od pčela i ukloniti ga sa pčelinjaka. Pčele će ući u susjedne oplodnjake. Takve nove zajednice potrebno je intenzivno prihranjivati šećernom pogačom ili sirupom sve do jeseni. Osim korištenja prirodnih matičnjaka tako pripremljeno leglo možete koristiti i za pravljenje nukleusa. Nukleus formirate tako da u njega stavite tri do četiri okvira legla, na kojima ste pokidali sve matičnjake. Na satonoše stavite oplođenu maticu u kavezu. Za sedam dana provjerite dali je matica izašla iz kaveza , i dali nese. Pravljenje takvih nukleusa sa oplođenom maticom sigurniji je postupak, a zbog više legla brže se i razvija. Ja osobno radim samo oplodnjake, sa prirodnim matičnjacima. Jedini razlog tomu je da u oplodnjaku do pojave prvih jaja, odnosno mliječi prođe trideset i više dana, a za to vrijeme u oplodnjaku ugine prirodnim putem 50 % varoe.

Ovakvim načinom formiranja novih zajednica za vrijeme bagremove paše ili nekoliko dana prije bagremove paše niste oslabili pčelinju zajednicu. Sve ubiračice i kućne pčele koje bi pridonijele unosu meda vratile su se u svoju matičnu zajednicu, a odstranili ste samo dio pčela koji se htio rojiti. Pašu ste u potpunosti iskoristili, riješili se skidanja rojeva sa obližnjih stabala i najvažnije, prirodnim putem uklonili varou iz košnice. Ujedno ste izvršili i selekciju pčela birajući iz kojih zajednica koristite matičnjake za uzgoj nove generacije pčela na svome pčelinjaku. Za oplodnjake koristite samo dobro izolirane oplodnjake, jer zahlađenjem može vam ozepsti jedan dio legla i oplodnja biti loša.

Željko Balen

Image
Image

Povezani članci

PRVI UNOSI 2022.

PRVI UNOSI 2022.

DOČEKALI I OŽUJAK

DOČEKALI I OŽUJAK

OŽUJAK 2020.

OŽUJAK 2020.