Sprječavanje rojenja pčelinje zajednice

Sprječavanje rojenja pčelinje zajednice

Čin rojenja pčelinje zajednice prirodni je način razmnožavanja pčela. Milijunima godina, kroz cijelu evoluciju pčela, pčele su do maksimuma usavršile postupak rojenja. Pomno biraju trenutak za pokretanje tog čina. Sam postupak rojenja traje desetak minuta, ali pripreme i sve radnje koje pčele planiraju i odrade prije samog rojenja traju nekoliko desetaka dana. Za pčelare prirodni način razmnožavanja je loš jer tada nema meda ili se vrca izuzetno malo meda. Prilikom pregleda po ponašanju pčela u košnici možemo predvidjeti rojenje, odgoditi ga na neko vrijeme ili u cijelosti spriječiti. Poželjno je da rojenje spriječimo ili odgodimo do završetka bagremove paše. Rojidbeni nagon umanjujemo upošljavanjem pčela i proširenjem volumena košnice.

Volumen košnice povećavamo dodavanjem medišnog nastavka iznad matične rešetke. Često pčele odmah ne napučuju gornji nastavak ili se samo povremeno podižu u gornji nastavak kada nisu na paši. U plodištu je prilično velika gužva a razvija se i dalje rojidbeni nagon. Zato pčelar ovih dana prilikom pregleda pčelinje zajednice mora izvaditi bočne okvire sa medom i dodati satnu osnovu. Okvire sa medom stavljamo u dodano medište. Ako pčelinja zajednica ima sedam ili više okvira legla, tada i okvire sa leglom podižemo u medište. Okvire sa leglom postaviti u središnji prostor u medištu kako bi imali dovoljno topline za daljnji razvoj legla. Pčelinjim zajednicama sa sedam i više okvira legla dodajemo građevnjak i dva okvira sa satnim osnovama. Raspored građevnjaka i okvira sa satnim osnovama napraviti kao na fotografiji u prologu. Ako imamo manje od sedam okvira legla , dodajmo samo građevnjak i jedan okvir sa satnom osnovom.

Uloga građevnjaka, odnosno okvira bez satne osnove presudna je u sprečavanju rojenja. Pčele su u izgradnji građevnjaka maksimalno uposlene, sav vosak kojeg proizvedu mlade pčele biti će ugrađen u građevnjak. Rojidbeni nagon tjera ih na stvaranje maksimalnog broja trutova, to im je prioritet. Zato pčele prvo izgrađuju građevnjak a zatim ostale dvije satne osnove koje smo im dodali. Kako za ishranu trutovskog legla pčelama treba puno više matične mliječi nego li za ishranu radilačkog legla,nema viška mliječi u zajednici a to je glavni okidač za rojenje pčelinje zajednice. Nakon dvadeset i četiri dana, okvir građevnjak vadimo iz zajednice i na njegovo mijesto stavljamo okvir sa satnom osnovom. Iz građevnjaka kuhanjem odvojimo vosak, a ličinke trutova damo za ishranu peradi ili svinjama. Imajmo na umu da smo vađenjem građevnjaka iz košnice izvadili i većinu varoe, koja obožava trutovsko leglo. Puno pčelara, a nekada sam i sam smatrao da je građevnjak nepotrebni trošak i razbacivanje pčelinjeg rada i energije. Umjesto građevnjaka pčele mogu uzgojiti dva, i više okvira radilačkog legla. U tom slučaju nećemo spriječiti rojenje, a sva pčela koja se izleže poslije prvog svibnja neće sudjelovati u medobranju niti u aktivnostima u košnici koja će povećati prinose meda. Njena je jedina uloga da se roji.

Željko Balen

Image

Povezani članci

PRVI UNOSI 2022.

PRVI UNOSI 2022.

DOČEKALI I OŽUJAK

DOČEKALI I OŽUJAK

OŽUJAK 2020.

OŽUJAK 2020.