Zamedio kesten

Zamedio kesten

Kesten započeo cvatnju

Rekli bi 'u cager' dan pred Antunovo,na blagdan Duhova, kao i protekle godine, zamedio je prvi kesten. Spremao je svoje bogate cvatove danima, jučer popodne pokazao je prve znakove, a danas je već izdašno promijenio boju svoje krošnje. I na vagama i na macro-snimkama je primijetiti da je već nagradio pčelu prvim nektarom i peludom. Tek otvorene prašnice još i nisu sa zrelom peludi, ali u njihovom dnu već je pčela našla ponešto nektara. Na vagama je to tek prvih 0,3 do 0,5 kg. Kao i lipa, kesten najbolje zamedi pri kraju cvatnje kada cvijet već ponešto posmeđi do boje suhog duhana.

A na pčelinjaku još nema tipičnog dosadnog zalijetanja pčela i agresivnosti, pa ni lepezanja kestenovog mirisa. I na kestenu se primijećuje posljedica kasnog mraza. Podosta je ženskih cvjetova osušenih pa će plod ove godine biti krupan. Za sada je i vrijeme naklonjeno, bez oborina, jačeg zatopljenja ili zahlađenja.

Naše požeške nomade se ovog vikenda moglo zamijetiti u prvim noćnim satima s 'pola gasa' kretati prema Banovini na najveći kestenov areal u Europi. Sretno im i čekamo prve snimke. Dođe li tko do signala mobitela - javite i postavljajte vagu.

Malolisna lipa je ove godine slabo medila do sada. Čak i u Lipiku gdje je ima značajno. Velelisna još ima priliku.

DK, 12.lipnja,2011.

Povezani članci

PRVI UNOSI 2022.

PRVI UNOSI 2022.

DOČEKALI I OŽUJAK

DOČEKALI I OŽUJAK

OŽUJAK 2020.

OŽUJAK 2020.